Yönetimcell Logo

BİLGEHAN SİTESİ YÖNETİMİ

BİLGEHAN SİTESİ
SIĞINAKLAR HAKKINDA

 
 
  Sayın Bilgehan sitesi sakinleri,
 
  Apartmanlarımızın giriş katlarında yeralan ve herhangi bir olası tehlike karşısında , maliklerin sığınması amacıyla yapılmış ancak yıllardır amacı dışında kullanılmakta olan sığınaklarda düzenlemeler yapılmıştır.
 
 Sığınakların ardiye amaçlı kullanılmaması gerektiği için, boşaltılıp temizlenmiş , varolan kapısı değişitirilmiş ve boyanmıştır.
 Ayrıca sığınaklarda oluşan kokuyu önlemek amacıyla pencereler açılmış ve bu pencerelerde emniyete alınmıştır.Sığınak anahtarları sadece yönetimde ve ilgili personelde olup, buralarla ilgili bir yardıma ihtiyaç olunduğunda , görevli nezaretinde işlem yapılabilmektedir(internet çalışması vb)
 
 Binalarda yangın tehlikesine karşılık ,konumlandırılmış olan yangın merdivenleri de boşaltılarak ilaçlama yapıldı.