Yönetimcell Logo

BİLGEHAN SİTESİ YÖNETİMİ

BİLGEHAN SİTESİ
HİDRAFOR

 

 
  Site sakinlerinin bilgisine,
 
sitemizde yeralan kuyudaki suyu (çiçek sulamak,havuz temizliği v.b) işlemleri yapabilmek  ve değerlendirmek için  hidrafor alınmıştır.