Yönetimcell Logo

BİLGEHAN SİTESİ YÖNETİMİ

BİLGEHAN SİTESİ
GENEL KURUL ÇAĞRISI 07.05.2017

Sayın Kat Maliki,
 
Site yönetim kurulumuzun 26/03/2017 tarihinde almış olduğu 28 sayılı karar neticesinde genel kurulumuz olağan/olağanüstü toplanacaktır.
 
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aşağıda yazılı tarih ve saatte yapılacaktır.

İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplantı açılarak kararlar alınacaktır. Birinci toplantı da çoğunluk sağlanamayacağı için ikinci toplantıya muhakkak katılımınızı bekler, gereğini rica ederiz.
 
Tüm kat maliklerine tebliğ olunur.  13/04/2017
 
Site Yönetimi

 

 

1.TOPLANTI:   30.04.2017 Pazar   saat: 12:00  Bilgehan Sitesi Yönetim Ofisi

2.TOPLANTI:   07.05.2017 Pazar   saat: 12:00  Çantaköy, 80.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Toplantı Salonu

 

 

 

NOT:

1- Seçime, kat malikinin kendisi veya eşi katılabilir, kat maliki dışındaki şahıslar noter tasdikli vekaletname ile seçime katılabilir. Kat maliki veya vekili dışında genel kurul salonuna kimse alınmayacaktır.

2- Toplantı 12:00’de başlatılacak olup, yoklama ve imza olacağı için 11:30’da hazır bulunmanızı rica ederiz.

 

 

GÜNDEM:

1- AÇILIŞ, SAYGI DURUŞU, İSTİKLAL MARŞI,

2- DİVAN HEYETİNİN OLUŞTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARINA İMZA YETKİSİ VERİLMESİ,

3- YÖNETİM FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE YÖNETİM KURULUNUN İBRA EDİLMESİ,

4- DENETİM RAPORUNUN OKUNMASI VE DENETİM KURULUNUN İBRA EDİLMESİ,

5- YENİ DENETİM KURULU’NUN SEÇİLMESİ (3 asil, 3 yedek),

6- YENİ YÖNETİM KURULU’NUN SEÇİLMESİ (3 asil, 3 yedek, kapalı zarf ile tasnif edilerek),

7- AİDAT ÜCRETİLERİNİN BELİRLENMESİ VE OYLANMASI,

8- SİTE İÇERİSİNDEKİ İHTİYAÇLAR İÇİN SABİT GİDER BELİRLENMESİ VE OYLANMASI,
9- YÖNETİCİ HUZUR HAKLARININ GÜNÜN ŞARTLARINA GÖRE BELİRLENMESİ VE OYLANMASI,
10- İSTEK VE TEMENNİLER,

11- KAPANIŞ.