Yönetimcell Logo

BİLGEHAN SİTESİ YÖNETİMİ

BİLGEHAN SİTESİ
GENEL KURUL ÇAĞRISI 05.06.2016

Sayın Kat Maliki,
 
Site yönetim kurulumuzun 11/05/2016 tarihinde almış olduğu 21 sayılı karar neticesinde genel kurulumuz olağan/olağanüstü toplanacaktır.
 
Toplantı, Çantaköy, 80.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Toplantı Salonu Silivri, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aşağıdaki tarih ve saatte aynı adreste yapılacaktır.

İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplantı açılarak kararlar alınacaktır. Birinci toplantı da çoğunluk sağlanamayacağı için ikinci toplantıya muhakkak katılımınızı bekler, gereğini rica ederiz.
 
Tüm kat maliklerine tebliğ olunur.  15/05/2016
 
Site Yönetimi

 

 

1.TOPLANTI:   29.05.2016 Pazar   saat: 12:00

2.TOPLANTI:   05.06.2016 Pazar   saat: 12:00

 

 

 

NOT:

1- Seçime, kat malikinin kendisi veya eşi katılabilir, kat maliki dışındaki şahıslar noter tasdikli vekaletname ile seçime katılabilir. Kat maliki veya vekili dışında genel kurul salonuna kimse alınmayacaktır.

2- Toplantı 12:00’de başlatılacak olup, yoklama ve imza olacağı için 11:30’da hazır bulunmanızı rica ederiz.

3- Yönetime ait denetim raporlarını, aylık bilanço ve faaliyet raporlarını www.bilgehansitesi.net web adresinden şifreniz ile takip edebilirsiniz.

 

GÜNDEM:

1- AÇILIŞ, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI,

2- DİVAN HEYETİNİN OLUŞTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARINA İMZA YETKİSİ VERİLMESİ,

3- YÖNETİM FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI,

4- DENETİM RAPORUNUN OKUNMASI,

5- YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU’NUN İBRA EDİLMESİ,

6- YENİ DENETİM KURULU’NUN SEÇİLMESİ (3 asil, 3 yedek),

7- YENİ YÖNETİM KURULU’NUN SEÇİLMESİ (kapalı zarf ile tasnif edilerek),

8- İSTEK VE TEMENNİLER,

9- KAPANIŞ.